Psykisk vold

Dersom noen blir slått eller sparket, sier vi at vedkommende er utsatt for vold. Om du blir krenket, gjort narr av og kritisert over lang tid, så er du også utsatt for vold. Dette kalles psykisk vold, og kan føre til at du gradvis helt miste troen på deg selv.

Følelsen av at det er noe galt med deg, kommer snikende.
Du blir usikker på om det er du som stadig husker feil, eller om den som anklager deg faktisk har rett i beskyldninger og løgner mot deg. I andres påsyn kan du med en liten latter bli ydmyket og fremstilt som hjelpeløs og uvitende, mens maktpersonen passer på å fremheve sine egne gode egenskaper.

Løgner kan bli spredd bak din rygg. Du opplever kanskje at blikk viker unna, du føler at mennesker du omgås har blitt ”rare” mot deg. Du blir usikker på hva som er galt, men klarer ikke finne ut hva det er. Resultatet er at du trekker deg vekk på grunn av usikkerheten. Du blir på vakt og mindre pratsom i situasjoner hvor du før hygget deg og var avslappet. Du kjenner deg ekstra vaktsom dersom personen som krenker deg er i nærheten. Ensomhet og skamfølelse en stor tilleggsbelastning for mennesker som er utsatt for helsefarlige maktmennesker.
De som er utsatt for psykisk vold beskriver personen som krenker dem som mennesker med“to ansikt”. De forteller at maktmennesket viser en helt annen side utad enn hva de selv opplever på tomannshånd med vedkommende. Mot andre i omgivelsene er personen ofte karismatisk og veldig hyggelig. 

Powered by Cornerstone