Organisasjoner og bedrifter


Epitel har fokus på kompetanseheving i konflikthåndtering fordi økt kunnskap gir større trygghet og trivsel – og redusert sykefravær både i stab og ledelse.

Epitel tilbyr foredrag og kurs med utgangspunkt i organisasjonens behov og situasjon. Vi skreddersyr program for personalutvikling, ledersamlinger og stabsdager og gir veiledning og oppfølging til enkeltansatte og grupper i organisasjonen. 

I tillegg gir Epitel råd og veiledning til ansatte på ulike nivå i bedriften i spesielt fastlåste arbeidskonflikter (hvor vanlig konflikthåndtering ikke gir ønsket resultat).

Velkommen til å kontakte Epitel.
 

Powered by Cornerstone