Om Epitel

Epitel er et landsdekkende hjelpetilbud ved psykisk vold og mobbeproblematikk. Vi samarbeider med ulike instanser for å forebygge, avdekke, beskytte og gi bistand ved psykisk vold.

Epitel ønsker at det skal være like naturlig å snakke om psykiske overgrep og hjelp til de utsatte som det er å snakke om fysisk helse. Gjennom foreningens arbeid på ulike nivå, viser vi hvordan samfunnet kan forebygge og bedre forståelse og hjelp til utsatte ved mobbing, asymmetriske konflikter og psykisk vold. Gjennom medlemskap i Epitel bidrar du til at brukernes og de pårørendes stemme blir hørt.

Synes du også at det er viktig?
Velkommen som støttemedlem eller medlem i Epitel.

Både organisasjoner og enkeltpersoner kan være støttemedlem.

 

om oss

Elin Brastein 

Leder og forfatter av boken 
"Utvei ved mobbing og psykisk vold" (2017)

Utdannet sosionom og hjelpepleier.
Har variert yrkeserfaring med mennesker i kriser,
både fra helse og sosial sektoren, sykehus og i beredskapshjem.
Har i flere år arbeidet med flyktninger, i og utenfor flyktningmottak.
Startet og drev gruppene: ”Nettverksbygging” og ”Språktrening”.

 

om oss

Jan Brastein

Foreleser

Utdannet prest i Den norske kirke.
Har pastoralklinisk utdanning fra Modum Bad.
Har jobbet som prest siden 1986, blant annet som
sykehusprest ved Radiumhospitalet og Gaustad sykehus og i Sjømannskirken.
Arbeider nå som prost i Den Norske Kirke.

Powered by Cornerstone