Bevisstgjøring

Mennesker som føler seg krenket av personer med psykopatiske trekk blir i flere fagbøker anbefalt å søke kunnskap. 
Og det finnes en rikholdig litteraturkilde om årsaken til psykiske lidelser og hvordan personlighetsforstyrrelse kan arte seg. Men et forholdsvis smalt spekter av litteratur (på norsk) beskriver forstyrrelsens innvirkning på omgivelsene, hvordan omgivelsene på en god måte ”bør” forholde seg til den som har en forstyrrelse, og hvordan takle egne følelser og reaksjoner i kjølevannet av dette. På denne siden finnes en litteraturliste med gode fagbøker om nettopp slike emner, og bøkene både på norsk og engelsk kan anbefales.
Kunnskap om hva som skjer når man er utsatt for personer med psykopatiske trekk, kan bidra til en bevisstgjøring om de hersketeknikkene man utsettes for. I tillegg gir noe av litteraturen råd og veiledning for slike vanskelige situasjoner. 
Dette kan gi styrke og være til hjelp når du opplever psykiske overgrep og kan bidra til at du som er offer ikke lenger vil kjenne deg så hudløs og såret. 
Undervisningen i epitel er bygd på fagkunnskap fra denne litteraturlisten.

Powered by Cornerstone