Lenker og litteratur

Mental Helse
www.mentalhelse.no

 

PIO- senteret: Pårørendesenteret i Oslo
www.piosenteret.no

 

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
www.dinutvei.no

 

Kirkens SOS
www.kirkens-sos.no

 

Krisesenter Sekreteriatet
www.krisesenter.com

 

Stiftelse 99 
www.stiftelse99.no

 

Jurk - Juridisk rådgiving
www.jurk.no

 

Røde kors samtaletilbud for barn og unge
https://www.rodekors.no/tilbudene/samtaletilbud-for-barn-og-unge/

 

Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
http://www.kirkeligressurssenter.no/

 

Psykopatens hjerne er annerledes (video)
https://topdocumentaryfilms.com/psychopath/

Litteraturliste

 

Denne listen er en utvidet liste.                

Foruten den litteraturen som  fagstoffet på nettsiden bygger  på,  inneholder listen flere  bøker vi i epitel  vil anbefale:

 • Aadland, Einar (2004). Og eg ser på deg. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Bernstein, Albert J. (2001). Emotional vampires, dealing with people who drain you dry. New York, USA: McGraw-Hill
 • Blair, James, Derek Mitchell og Karina Blair (2005). The psychopath emotion and the brain. Malden, USA: Blackwell Publishing Ltd.
 • Brastein, Elin (2017). UTVEI ved mobbing og psykisk vold. Tønsberg: Epitel Forlag. 
 • Brudal, Lisbeth F. (2007). Psykopat? Historier fra virkeligheten. Bergen: Fagbokforlaget
 • Dahl, Alv A. og Aud Dalsegg (2000). Sjarmør og tyrann Et innsyn i psykopatenes og ofrenes verden. Revidert utgave. Oslo: Aschehoug & co.
 • Dalsegg, Aud og Inger Wesche (2008). Ut av psykopatens grep Hvordan komme fri fra helsefarlige mennesker. Oslo: Aschehoug & Co.
 • Ekeland, Tor Johan (2004). Konflikt og konfliktforståelse – for helse - og sosialarbeidere. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
 • Evang, Anders (2002). Utvikling, personlighet og borderline. 3.utg. 1998, 3.opplag 2002. Oslo: Cappelen Akademisk forlag AS.
 • Forward, Susan (1997). Emotional blackmail. New York, USA: Harper Collins Publishers Inc.
 • Fyrand, Live (2005). Sosialt nettverk Teori og praksis. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Grinde, Eva (2003). Arbeidsmiljøet er sjefens ansvar, I: Arbeidsmiljø og psykisk helse
 • Hardeng, Stein (2003). Sorgen det ikke sendes blomster til. Oslo: Kirkerådet.
 • Hare, Robert D. (2003). Uten samvittighet. Oslo: Ad Infinitum.
 • Heap, Ken (2005). Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere. 5. utgave, 1.oplag.2005. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Hotchkiss, Sandy (2003) Why is it always about you? New York, USA: Free press
 • Houston, Gaie (1988.). Om grupper och gruppledarskap. Stockholm: Mareld.
 • Hutchinson, Gunn Strand (2003). Samfunnsarbeid i sosialt arbeid (2.utg). Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Jacobsen, Dag Ingvar (2003). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i samfunnsvitenskapelig metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget AS.
 • Kile, Svein (1990). Helsefarlige ledere og medarbeidere. Oslo: Hjemmets bokforlag AS.
 • Lasch, Christopher (1979). Den narsissistiske kultur. Norsk utgave (1982) Oslo: Pax Forlag AS
 • Løgstrup, Knud E. (1957) Den etiske fordring. København: Gyldendal
 • Løvås, Edin (1999). Det farlige maktmennesket. Oslo: Luther forlag.
 • Nordhelle, Grethe (2009). Manipulasjon, forståelse og håndtering. Oslo: Gyldendal Akademisk forlag.
 • Patrick, Christopher J. (2006) Handbook of psychopathy. New York USA: The Guilford Press.
 • Shulman, Lawrence (2005). Kunsten å hjelpe individer og familier. 1.utgave, 3. opplag 2005 Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Shulman, Lawrence (2006). Kunsten å hjelpe mennesker i samhandling med systemer. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 • Simon, George K. (1996, 10.utg.2008) In sheep’s clothing, understanding and dealing with manipulative people. Little Rock AR, USA: A. J. Christopher & co.
 • Skau, Greta M. (2003). 3.utg. 2003. Mellom MAKT og HJELP, Om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Stoltenberg, Sverre (2011) Når fellesskapet belastes. Om medarbeiderkonflikter i menighet & forsamling. Oslo: Luther Forlag AS
 • Stout, Martha (2005). The sociopath next door. New York, USA: Broadway books
 • Thyness, Paul A. (1999). Sosialt arbeid, lokal organisering og selvhjelp – en innføring for helse- og sosialarbeidere. Oslo: Tano Aschehoug.
 • Torkelsen, Terje (1998). Når mennesker krenkes. Oslo: Genesis forlag.
 • Torkelsen, Terje (2003). På livet løs. En praktisk teologisk studie av medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke. Trondheim: Tapir Akademisk forlag.
 • Wirtberg, Ingegerd og Bill Petitt (1991). Handbok i grupparbete. 2. utgave, 1. opplag. Malmø: Natur och kultur.
Powered by Cornerstone